Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα

Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου» - Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι το αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου»;

Tο Φωτόδεντρο Κύπρου είναι ένα Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών (User Generated Content), όπου εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.

Το Φωτόδεντρο Κύπρου αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και μάθηση, όπως μαθησιακές εισηγήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος αλλά και πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις, κ.ά.), τα οποία έχουν αναπτύξει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιθυμούν να τα διαθέσουν σε αυτήν.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί αναρτούν και μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δίνουν ανατροφοδότηση και ανταλλάζουν απόψεις.


2. Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου»;

Η πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο Φωτόδεντρο Κύπρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας http://photodentro.pi.ac.cy, ενώ η σύνδεση ως εγγεγραμμένου χρήστη μπορεί να γίνει μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου (https://login.pi.ac.cy).

Όταν ο χρήστης συνδεθεί, θα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τα στοιχεία του προσωπικού προφίλ του αλλά και να δημοσιεύσει νέα αντικείμενα, να επεξεργαστεί τα αντικείμενα που έχει δημοσιεύσει, να δώσει ανατροφοδότηση ή να σχολιάσει τα αντικείμενα που έχουν δημοσιεύσει άλλοι.


3. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για τη σύνδεση και δημιουργία προσωπικού προφίλ στο αποθετήριο;

Κάθε επισκέπτης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου», εφόσον διαθέτει λογαριασμό χρήστη για είσοδο μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής Αυθεντικοποίησης, μπορεί να συνδεθεί σε αυτό για να δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ και να αποκτήσει έτσι το δικαίωμα δημοσίευσης ψηφιακού υλικού και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα του αποθετηρίου.

Ο επισκέπτης, αφού κάνει είσοδο, οδηγείται στη σελίδα του προσωπικού του προφίλ, όπου και καλείται να το εμπλουτίσει συμπληρώνοντας ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι κατά την είσοδο ενός χρήστη στο αποθετήριο, τα μόνα στοιχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων είναι το όνομα, το επώνυμο, το email και το σχολείο του.


4. Γιατί πρέπει να εμπλουτίσω το προσωπικό μου προφίλ;

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης - Εκπαιδευτικός του αποθετηρίου, καλείται να εμπλουτίσει το προφίλ του, εκτός από το ονοματεπώνυμό του, με ένα σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων. Σκοπός των επιπλέον στοιχείων που ζητούνται είναι η δημιουργία προφίλ που να δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της διδακτικής εμπειρίας και του έργου του χρήστη - Εκπαιδευτικού στα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρήστης καλείται, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στοιχεία σχετικά με την εργασιακή του εμπειρία:
  • Τη σχέση του με την εκπαίδευση/ιδιότητα: (Εκπαιδευτικός, Μέλος Ακαδημαϊκής Κοινότητας)
  • Την ειδικότητα/επιστημονικό κλάδο που ανήκει: (Φιλόλογος, Μαθηματικός, Πληροφορικής, Οικονομολόγος, κτλ.)
  • Τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζεται: (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)
  • Το σχολείο/ίδρυμα/φορέα στο οποίο διδάσκει/εργάζεται, καθώς και αυτά στα οποία έχει διδάξει/εργαστεί στο παρελθόν
 • Πληροφορίες για τα έργα (projects) τα οποία έχει πραγματοποιήσει
 • Στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά του
 • Πληροφορίες για τυχόν δημοσιεύσεις που έχει στο ενεργητικό του
 • Στοιχεία για επιπλέον γνώσεις ή δεξιότητες που κατέχει

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης, αφού δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ, μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει σε δημοσίευση νέων μαθησιακών αντικειμένων τα οποία έχει δημιουργήσει, καθώς και να αξιολογήσει ή σχολιάσει δημοσιευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο άλλων μελών της κοινότητας του αποθετηρίου.


5. Ποιος μπορεί να δει το προφίλ μου και τη δραστηριότητά μου στο αποθετήριο;

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ποια στοιχεία του προφίλ του επιθυμεί να είναι δημόσια ορατά και ποια θα παραμείνουν κρυφά από τους επισκέπτες του αποθετηρίου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται επιλέγοντας το εικονίδιο hide section icon στην ενότητα του προφίλ του που επιθυμεί να μην εμφανίζεται στην κοινότητα του αποθετηρίου.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η δραστηριότητα ενός εγγεγραμμένου χρήστη - Εκπαιδευτικού στο αποθετήριο, δηλαδή το σύνολο των συνεισφορών του (τα δημοσιευμένα αντικείμενά του, οι αξιολογήσεις και τα σχόλια που έχει πραγματοποιήσει), θα είναι πάντα δημόσια ορατή μέσω του προφίλ του σε οποιονδήποτε επισκέπτη του «Φωτόδεντρο Κύπρου».


6. Τι αναμένεται να κατατεθεί στο αποθετήριο;

Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου» αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση), όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα, τα οποία έχουν δημιουργήσει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιθυμούν να τα διαθέσουν σε αυτήν.

Τα μαθησιακά αντικείμενα που αναμένεται να κατατεθούν, μπορεί να είναι απλά μικρά αντικείμενα που εξυπηρετούν ένα μαθησιακό στόχο, όπως αρχεία αυτοαξιολόγησης, κείμενα (γλωσσάρια), σύντομα βίντεο, γραφήματα, εικόνες, ήχοι, ή πιο σύνθετα αντικείμενα που αποτελούν αυτόνομες μαθησιακές δραστηριότητες, όπως αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις (Java Applets, Flash κ.α.), διερευνήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος, κ.ά.

Επισημαίνεται ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου» είναι χώρος που φιλοξενεί τα ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα (ψηφιακοί πόροι που τα συνθέτουν) και όχι παραπομπές (links) σε μαθησιακά αντικείμενα που βρίσκονται αναρτημένα σε άλλους ιστοτόπους ή αποθετήρια. Ως εκ τούτου, στο «Φωτόδεντρο Κύπρου» αναμένεται να αναρτώνται όλα τα αρχεία που συνιστούν το μαθησιακό αντικείμενο (ψηφιακοί πόροι) και όχι απλά σελίδες που δεικτοδοτούν ή παραπέμπουν σε αυτά.


7. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρώ κατά τη δημιουργία νέων μαθησιακών αντικειμένων;

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνει ένας ψηφιακός πόρος για να χαρακτηριστεί ως Μαθησιακό Αντικείμενο είναι:

 • να εξυπηρετεί συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους,
 • η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του (να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα μαθησιακά πλαίσια),
 • η αυτοτέλειά του.

Επιπλέον, συστήνεται τα μαθησιακά αντικείμενα που καταθέτουν οι χρήστες:

 • να είναι ενταγμένα στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών,
 • να αναφέρονται σε γενικότερους στόχους που εξυπηρετεί το αντικείμενο και να εστιάζουν στη μεθοδολογική προσέγγιση της έννοιας που εξετάζεται, αποφεύγοντας τις αναφορές σε συγκεκριμένες σελίδες και ενότητες βιβλίου,
 • να αποφεύγουν τη χρήση συνδέσμων (links) προς εξωτερικές σελίδες,
 • να περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές αναφορές.

Τέλος, κάθε χρήστης που επιθυμεί να δημοσιεύσει κάποιο μαθησιακό αντικείμενο θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώνει ότι αυτό συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας “2.0 Δημοσίευση Περιεχομένου” της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, όπως περιγράφονται εδώ.


8. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω ώστε να δημοσιεύσω ένα μαθησιακό αντικείμενο στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου»;

Για τη δημοσίευση ενός Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ) στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου» θα πρέπει πρώτα να κάνετε είσοδο.

Στη συνέχεια θα πρέπει από τον χώρο εργασίας σας να επιλέξετε “Νέο Αντικείμενο” και να ακολουθήσετε μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα βήματα:

 • α) την υποβολή των αρχείων του ΜΑ,
 • β) τη συμπλήρωση των στοιχείων που περιγράφουν το ΜΑ,
 • γ) την επιλογή της άδειας χρήσης/διάθεσης για το υλικό σας και
 • δ) τον τελικό έλεγχο της υποβολής σας, την αποδοχή ενός συνόλου όρων και προϋποθέσεων κατάθεσης υλικού και εντέλει τη δημοσίευση του μαθησιακού αντικειμένου.

Στο ακόλουθο έγγραφο μπορείτε να δείτε αναλυτικά κάθε βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης.


9. Ποιοι είναι οι Όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου;

Η επίσκεψη και χρήση του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου», συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και της Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται εδώ και οι οποίοι ισχύουν αμέσως μετά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο.

Οι Όροι και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable Use Policy, AUP) αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους χρήστες του «Φωτόδεντρο Κύπρου» (εγγεγραμμένους ή μη) να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του αποθετηρίου. Όλοι οι χρήστες του «Φωτόδεντρο Κύπρου» πρέπει να συμμορφώνονται με τη συγκεκριμένη πολιτική, ο σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση της παραγωγής, διάθεσης και αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες και τα μέλη της κοινότητας του αποθετηρίου από παράνομες ενέργειες.

Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η κατάθεση του υλικού του στο αποθετήριο αποσκοπεί αποκλειστικά στη διάθεσή του στην εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να υποστηριχθεί τεχνολογικά η εκπαιδευτική και η ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία και δεν μοριοδοτείται σε περίπτωση κρίσεων ή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.


10. Απαιτείται έγκριση για τη δημοσίευση μαθησιακού αντικειμένου;

Μόλις κάποιος χρήστης αναρτήσει ένα ΜΑ στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου» αυτό δημοσιεύεται άμεσα, φέρει την ένδειξη «Μη Ελεγμένο» και είναι κατευθείαν στη διάθεση των επισκεπτών του αποθετηρίου.


11. Τι δηλώνει η ένδειξη «Μη Ελεγμένο»;

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που ένα ΜΑ είναι δημοσιευμένο χωρίς να έχει ακόμα γίνει έλεγχος αυτού από τους διαχειριστές (moderators) του αποθετηρίου, φέρει τη σχετική ένδειξη «Μη Ελεγμένο».


12. Τι είδους έλεγχος γίνεται;

Μετά τη δημοσίευση ενός νέου μαθησιακού αντικειμένου, οι διαχειριστές του αποθετηρίου προβαίνουν σε έλεγχο αυτού, με σκοπό να επιβεβαιώσουν ότι δεν παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου».

Τονίζεται ότι η έλλειψη της ένδειξης "Μη Ελεγμένο", υποδηλώνει αποκλειστικά τη συμμόρφωση του μαθησιακού αντικειμένου με τους όρους της ενότητας “2.0 Δημοσίευση Περιεχομένου” της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου» και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του αντικειμένου, της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται ή του μετασχολιασμού αυτού.


13. Ποιος μπορεί να κατεβάσει τα δημοσιευμένα μαθησιακά αντικείμενα;

Λήψη ή άνοιγμα-προεπισκόπηση ενός δημοσιευμένου ΜΑ μπορούν να κάνουν όλοι οι επισκέπτες του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου» χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί είσοδος σε αυτό.


14. Ποιος μπορεί να αξιολογήσει τα δημοσιευμένα μαθησιακά αντικείμενα;

Αξιολόγηση ενός δημοσιευμένου μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να πραγματοποιηθεί από χρήστες που έχουν κάνει είσοδο στο «Φωτόδεντρο Κύπρου».

Συνιστάται οι εκπαιδευτικοί να έχουν μεταφορτώσει, χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ΜΑ προτού προβούν σε αξιολόγηση αυτού, ώστε η κριτική τους να αποτελεί προστιθέμενη αξία για το αντικείμενο.


15. Με ποιο τρόπο γίνεται η αξιολόγηση περιεχομένου ενός μαθησιακού αντικειμένου;

Μέλη του αποθετηρίου, που έχουν υποστηρίξει τη διδασκαλία τους ή οποιαδήποτε μαθησιακή διαδικασία, με την αξιοποίηση κάποιου ΜΑ, μπορούν (και καλούνται) να αξιολογήσουν την ποιότητα περιεχομένου του ΜΑ, την ευκολία - ή μη - εφαρμογής και χρησιμοποίησής του, τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από τον εκπαιδευόμενο, σε ένα μάθημα, καθώς και την αποτελεσματικότητά του.

Για την αξιολόγηση του αντικειμένου χρησιμοποιείται το σύμβολο αστέρι με μέγιστη τιμή βαθμολόγησης τα 5 αστέρια και διαβάθμιση όπως ορίζεται παρακάτω:

 • five stars Εξαιρετικό
 • four stars Προτεινόμενο
 • three stars Καλό
 • two stars Ανεπαρκές
 • one star Κακό

Η συνολική αξία του ΜΑ θα προκύπτει από την αξιολόγηση στους επιμέρους τομείς:

 • την ποιότητα περιεχομένου του πόρου (content quality)
 • την ευκολία χρήσης (ease of use)
 • την αποτελεσματικότητα του πόρου (effectiveness)

Τυχόν σχόλια που αφορούν το υλικό είναι ευπρόσδεκτα και αναγκαία ώστε να διευκολυνθούν και οι υπόλοιποι χρήστες που θα ενδιαφερθούν να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω υλικό.


16. Ποιος μπορεί να σχολιάσει δημοσιευμένα μαθησιακά αντικείμενα;

Κάθε χρήστης που έχει κάνει είσοδο στο «Φωτόδεντρο Κύπρου» μπορεί να αφήσει σχόλιο για οποιοδήποτε δημοσιευμένο μαθησιακό αντικείμενο (ΜΑ) έχει μεταφορτώσει, χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει είτε μέσα στην τάξη είτε κατά τη διάρκεια μιας ευρύτερης μαθησιακής διαδικασίας. Ο χρήστης υπό τη μορφή σχολίου (comment comment icon ) έχει τη δυνατότητα να εκφράσει οποιαδήποτε ιδέα, απορία ή προβληματισμό προέκυψε κατά τη χρήση του ΜΑ.

Σκοπός του σχολιασμού είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και ιδεών ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε καμία περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια επιβολής προσωπικών απόψεων, προσβολής προσωπικοτήτων και/ ή ανάδειξης συγκεκριμένων δημιουργών/έργων.


17. Πότε ένα σχόλιο είναι αποδεκτό;

Τα μέλη της κοινότητας «Φωτόδεντρο Κύπρου» παροτρύνονται να εισάγουν σχόλια που είναι εποικοδομητικά, θέτουν νέους προβληματισμούς, παρουσιάζουν μια διαφορετική οπτική ή εκδοχή αξιοποίησης και χρήσης των μαθησιακών αντικειμένων, προσθέτουν νέες πληροφορίες, επεξηγούν με διαφορετικό τρόπο και προσέγγιση τεχνικές και έννοιες που πραγματεύονται τα αντικείμενα, φροντίζοντας πάντα να ακολουθούν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.


18. Πότε ένα σχόλιο είναι μη αποδεκτό;

Σχόλιο που κριθεί εκτός θέματος, ανάρμοστο, εριστικό, υβριστικό ή προσβλητικό και που γενικότερα παραβαίνει τους όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, μπορεί να αναφερθεί ως ακατάλληλο από άλλους χρήστες («Αναφορά ως ακατάλληλο» report comment icon).

Δύο1 αρνητικές αναφορές από μέλη της κοινότητας, έχουν ως αποτέλεσμα την αποδημοσίευση του σχολίου με ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο των διαχειριστών (moderators) όσο και του χρήστη που εξέφρασε το σχόλιο. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να επαναφέρουν σχόλια χρηστών που διαγράφηκαν, αν και εφόσον διαπιστώσουν αβάσιμη αναφορά.

Οι χρήστες που επιθυμούν να αναφέρουν κάποιο σχόλιο, θα πρέπει πρώτα να έχουν αναγνώσει και κατανοήσει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου.

1 Ο αριθμός των αρνητικών αναφορών που αποδημοσιεύει ένα σχόλιο είναι μεταβλητός και παραμετροποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας ανάλογα με τον πλήθος των χρηστών και την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας.


19. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποδημοσιευθεί κάποιο μαθησιακό αντικείμενο;

Ένα δημοσιευμένο ΜΑ δύναται να αποδημοσιευθεί αν διαπιστωθεί από τους διαχειριστές (moderators) του αποθετηρίου ότι παραβαίνει τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του «Φωτόδεντρο Κύπρου». Οι διαχειριστές προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο κάθε ΜΑ μετά τη δημοσίευσή του.

Επιπλέον, κάθε δημοσιευμένο ΜΑ μπορεί να κριθεί από τους πιστοποιημένους χρήστες – «Εκπαιδευτικούς» του αποθετηρίου. Αν υπάρξουν δύο2 αρνητικές επισημάνσεις («Αναφορά ως ακατάλληλο» ) για ένα ΜΑ, αυτό αποδημοσιεύεται και ενημερώνονται σχετικά τόσο οι διαχειριστές του αποθετηρίου όσο και ο δημιουργός-καταθέτης. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος-κρίση ενός ΜΑ σχετίζεται μόνο με το αν το ΜΑ συμμορφώνεται με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, και δεν αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του, της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται ή του μετασχολιασμού του. Οι διαχειριστές του αποθετηρίου διατηρούν το δικαίωμα να επαναφέρουν ΜΑ χρηστών που αποδημοσιεύθηκαν, αν και εφόσον διαπιστώσουν αβάσιμη αναφορά. Στην περίπτωση αυτή, το ΜΑ επιστρέφει στη λίστα “Ημιτελείς αναρτήσεις” του χώρου εργασίας του δημιουργού-καταθέτη, από όπου μπορεί να το επεξεργαστεί και να το δημοσιεύσει εκ νέου.

2 Ο αριθμός των αρνητικών αναφορών που αποδημοσιεύει ένα ΜΑ είναι μεταβλητός και παραμετροποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας ανάλογα με τον πλήθος των χρηστών και την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας.


20. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αποκλειστεί ο λογαριασμός ενός χρήστη;

Οι διαχειριστές του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου» διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν/περιορίσουν το λογαριασμό ενός χρήστη που είτε κάποιο σχόλιο είτε το δημοσιευμένο υλικό του έχουν επισημανθεί ως ακατάλληλα (σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις ερωτήσεις 11 και 12). Πιο συγκεκριμένα, ένας τέτοιος χρήστης θα αποκλείεται από τη δυνατότητα σχολιασμού, αξιολόγησης και ανάρτησης ΜΑ, σύμφωνα με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου» όπως περιγράφονται εδώ.


Photodentro Cyprus | powered by Photodentro UGC v3.0 @ Digital School GR, CTI Diophantus & DSpace