Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα

Περιγραφή των βημάτων της διαδικασίας δημοσίευσης Μαθησιακού Αντικειμένου (ΜΑ) στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου»


1. Υποβολή των αρχείων του ΜΑ

1.1 Το αρχείο του ΜΑ

Το πρώτο βήμα για την ανάρτηση ενός Μαθησιακού Αντικειμένου είναι η μεταφόρτωση του φυσικού αρχείου ή των αρχείων από τα οποία αποτελείται.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

1. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από ένα αρχείο
Παραδείγματα: το μαθησιακό αντικείμενο είναι ένα swf flash αρχείο ή ένα java applet, ή ένα βίντεο, μία εικόνα, ή ένα αρχείο που παράγεται από ένα λογισμικό όπως ένα .ip αρχείο.

2. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip (προτίμηση .zip, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι μορφές .rar, .7z κλπ).
Το αρχείο .zip θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Τα ονόματα (filenames) όλων των αρχείων που περιέχονται στο zip να είναι γραμμένα μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ελληνικοί χαρακτήρες, κενά ή ειδικοί χαρακτήρες.
 • Για τη δημιουργία του .zip θα πρέπει να επιλεγούν και να συμπιεστούν τα ίδια τα αρχεία και όχι ο φάκελος που τα περιλαμβάνει.
 • Εφόσον για το μαθησιακό αντικείμενο υπάρχει μία κεντρική html σελίδα (που αποτελεί την πλοηγό σελίδα), αυτή θα πρέπει να ονομάζεται index.html (ή index.htm) ώστε να αναγνωρίζεται από το σύστημα.
  Προσοχή:
  • Το αρχείο index.html θα πρέπει να βρίσκεται στο πάνω επίπεδο μέσα στο .zip αρχείο και όχι μέσα σε κάποιο υποφάκελο.
  • Όλα τα αρχεία που καλούνται μέσα στο index.html πρέπει να αναφέρονται ακριβώς με το ίδιο filename όπως είναι αποθηκευμένα μέσα στο zip, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο γραφής ούτε ως προς πεζά/κεφαλαία γράμματα.

1.2 Το thumbnail του ΜΑ

Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο είναι απαραίτητο να αναρτήσετε ένα εικονίδιο (thumbnail) το οποίο θα εμφανίζεται τόσο στη λίστα των αντικειμένων όσο και στη σελίδα του αντικειμένου.
Το εικονίδιο θα πρέπει να είναι εικόνα με μορφότυπο jpg, jpeg, png ή gif. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει μόνο λατινικούς χαρακτήρες. Η εικόνα θα πρέπει να είναι τετράγωνη και με έχει ελάχιστη διάσταση 500 x 500 pixels.
Σημειώνεται ότι η προσθήκη ενός thumbnail είναι υποχρεωτική και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη δημοσίευση του Μαθησιακού Αντικειμένου χωρίς να έχετε υποβάλει κάποια εικόνα για thumbnail.

1.3 Το αρχείο προεπισκόπησης του ΜΑ

 1. Εάν ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει («να τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή (browser), τότε, επιλέγοντας το εικονίδιό του στο Φωτόδεντρο, το μαθησιακό αντικείμενο «τρέχει» απ’ ευθείας.
  Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται να αναρτηθεί κάποιο άλλο αρχείο.
 2. Εάν ένα μαθησιακό αντικείμενο δεν μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή (δηλαδή για να λειτουργήσει απαιτείται να μεταφορτωθεί τοπικά), τότε επιλέγοντας ο χρήστης το εικονίδιό του στο Φωτόδεντρο πρέπει να εμφανίζεται μία «προεπισκόπηση» του μαθησιακού αντικειμένου (preview).
  Στόχος της «προεπισκόπησης» είναι να δώσει στο χρήστη μια πρώτη ιδέα περί τίνος πρόκειται και τι περιλαμβάνει το μαθησιακό αντικείμενο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή όχι να το «κατεβάσει» τοπικά.
  Είναι προφανές ότι το αρχείο «προεπισκόπησης» θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει και να λειτουργεί σε περιβάλλον φυλλομετρητή. Συγκεκριμένα, οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείου προεπισκόπησης είναι οι ακόλουθοι: png, jpg/jpeg, gif, swf, pdf, htm/html, mp3, mp4, flv, mov, txt.

  Για παράδειγμα, η προεπισκόπηση θα μπορούσε να είναι ένα μικρό βίντεο από το μαθησιακό αντικείμενο, ή μια ενδεικτική εικόνα από αυτό, ή ένα σύνολο αρχείων (.zip) με μία πλοηγό html σελίδα με περιεχόμενα και ενδεικτικές εικόνες από το μαθησιακό αντικείμενο.

  Για διευκόλυνση, δίνεται δείγμα (template) τέτοιας δομής αρχείων με την αντίστοιχη index.html το οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε κατάλληλα και να λειτουργήσει ως αρχείο προεπισκόπησης.

Το αρχείο προεπισκόπησης συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να δημοσιευτεί και χωρίς αυτό.
Στην περίπτωση που το μαθησιακό αντικείμενο δεν μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή και δεν αναρτηθεί αρχείο προεπισκόπησης, τότε εμφανίζεται το μήνυμα «το αντικείμενο δεν έχει προεπισκόπηση».

Πως θα ξέρω εάν το μαθησιακό αντικείμενο είναι μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή;
Όταν αναρτήσετε το μαθησιακό αντικείμενο, γίνεται άμεσα έλεγχος από το σύστημα εάν το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει (να «ανοίξει» ή να «τρέξει») απ’ ευθείας μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή.

Προσοχή η προεπισκόπηση θα πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργεί παρανοήσεις ότι πρόκειται για το ίδιο το μαθησιακό αντικείμενο


2. Μετασχολιασμός του ΜΑ

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης ενός ΜΑ στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου» είναι ο μετασχολιασμός αυτού. Στη σελίδα που οδηγείστε θα δείτε ένα σύνολο πεδίων που καλείστε να συμπληρώσετε προκειμένου να περιγράψετε με μεταδεδομένα το ψηφιακό υλικό που υποβάλλετε. Πιο συγκεκριμένα, καλείστε να εισάγετε ένα σύνολο υποχρεωτικών μεταδεδομένων τα οποία αντιστοιχούν στα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία:

Γενικά Στοιχεία Μαθησιακού Αντικειμένου
Τίτλος ΜΑ
Περιγραφή ΜΑ
Σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης του αντικειμένου
Λέξεις-Κλειδιά
Γλώσσα ΜΑ

Στοχευόμενο κοινό
Εκπαιδευτική Βαθμίδα/Επίπεδο

Ταξινόμηση Μαθησιακού Αντικειμένου
Θεματική Περιοχή: Θεματική Ενότητα: Έννοια
Τύπος ΜΑ
Συντελεστές
Ομάδα ανάπτυξης, δημιουργός ή τα υπόλοιπα άτομα που συνεισέφεραν

Αν δεν συμπληρωθούν αυτά τα πεδία, το αντικείμενο δεν μπορεί να δημοσιευθεί στο «Φωτόδεντρο Κύπρου». Στη συνέχεια καλείστε να συμπληρώσετε ένα σύνολο προαιρετικών πεδίων τα οποία μπορεί να μείνουν κενά χωρίς να εμποδίζεται η δημοσίευση του ΜΑ στο «Φωτόδεντρο Κύπρου». Για κάθε πεδίο μεταδεδομένων μπορείτε να δείτε οδηγίες συμπλήρωσης σχετικά με αυτό, περνώντας το ποντίκι σας πάνω από το εικονίδιο hekp icon.


3. Επιλογή της άδειας χρήσης/διάθεσης του ΜΑ

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης ενός μαθησιακού αντικειμένου στο αποθετήριο είναι η επιλογή του τρόπου που θέλετε να διαθέσετε το έργο σας. Επιλέγοντας την κατάλληλη άδεια προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons δηλώνεται, λοιπόν, τον τρόπο που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό σας:
α) Για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR).
β) Για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και μη συναίνεση διασκευής, τροποποίησης ή με άλλον τρόπο δημιουργίας παράγωγου έργου (CC BY-NC-ND 3.0 GR).
γ) Για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας, και κανέναν άλλον πρόσθετο περιορισμό (CC BY-NC 3.0 GR).


4. Τελικός έλεγχος της υποβολής, αποδοχή ενός συνόλου όρων και προϋποθέσεων κατάθεσης ΜΑ και δημοσίευση του ΜΑ

Το τελικό βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης είναι ο έλεγχος των στοιχείων της υποβολής σας. Στην περίπτωση που κάποιο υποχρεωτικό πεδίο δεν έχει συμπληρωθεί, το σύστημα θα σας εμφανίσει σχετική ειδοποίηση και θα σας δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες διορθώσεις.
Στην περίπτωση που όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίευσης έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα, στο επόμενο βήμα θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσετε σε αποδοχή των όρων και της Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Κύπρου», μέσω της επιλογής του αντίστοιχου κουμπιού (check box). Συνιστάται να γίνει προσεκτική ανάγνωση των όρων αυτών ώστε να επιβεβαιωθεί ότι αυτοί πληρούνται στο ακέραιο, διότι η παράβαση αυτών θα οδηγήσει σε αποδημοσίευση του ΜΑ.
Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του βήματος, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί “Δημοσίευση στο Φωτόδεντρο” με σκοπό το ΜΑ που έχετε αναρτήσει να δημοσιευθεί στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου» και να διατεθεί προς μεταφόρτωση από οποιονδήποτε επισκέπτη του αποθετηρίου. Σημειώνεται ότι κάθε δημοσιευμένο ΜΑ φέρει αρχικά την ένδειξη “Μη Ελεγμένο” έως ότου οι διαχειριστές (moderators) του αποθετηρίου επιβεβαιώσουν ότι αυτό συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας “2.0 Δημοσίευση Περιεχομένου” της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, οπότε και θα αφαιρείται η εν λόγω ένδειξη.
Επίσης, επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας δημοσίευσης μπορείτε να διακόψετε τη συμπλήρωση των στοιχείων του ΜΑ και να αποχωρήσετε από το περιβάλλον υποβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, η ημιτελής ανάρτησή σας, με τα όποια πεδία έχετε συμπληρώσει, θα αποθηκεύεται στη λίστα “Ημιτελείς αναρτήσεις” του χώρου εργασίας σας, από όπου θα μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία και δημοσίευση του ΜΑ σε μετέπειτα χρονικό σημείο.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι όλα τα μαθησιακά αντικείμενα που έχετε δημοσιεύσει βρίσκονται συγκεντρωμένα στη λίστα “Δημοσιευμένα Αντικείμενα” του χώρου εργασίας σας, από όπου μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη σελίδα με τα στοιχεία καθενός από αυτά.


Photodentro Cyprus | powered by Photodentro UGC v3.0 @ Digital School GR, CTI Diophantus & DSpace