Το στο «Φωτόδεντρο Κύπρου» παρέχει τρεις διαφορετικούς τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενό του. Από την αρχική σελίδα ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να πλοηγηθεί

Το «Φωτόδεντρο Κύπρου» χρησιμοποιεί θεματική ταξινόμηση των Μαθησιακών Αντικειμένων.

Για να ακολουθήσετε τη θεματική πλοήγηση στο περιεχόμενο του «Φωτόδεντρου Κύπρου», επιλέξτε την πλοήγηση βάσει των Θεματικών Περιοχών, κάνοντας κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο της αρχικής σελίδας.

Δείτε μια γραφική αναπαράσταση των Θεματικών Περιοχών που χρησιμοποιεί το «Φωτόδεντρο Κύπρου» για την ταξινόμηση των Μαθησιακών Αντικειμένων. Οι Θεματικές Περιοχές που δεν φαίνονται στο γράφημα, εμφανίζονται αν κάνετε κλικ στον κόμβο 'Άλλες Θεματικές Περιοχές'.

Κάθε φορά που επιλέγετε μια Θεματική Περιοχή, ενημερώνεται η λίστα με τα Μαθησιακά Αντικείμενα, ώστε να περιλαμβάνει μόνο τα Μαθησιακά Αντικείμενα που ανήκουν σε αυτήν.

Επιλέγοντας ‘Αναζήτηση στα αποτελέσματα’ μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας φίλτρα ή λέξεις κλειδιά.

Από την αρχική σελίδα, επιλέξτε την πλοήγηση βάσει του τύπου των Μαθησιακών Αντικειμένων, κάνοντας κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο.

Δείτε μια γραφική αναπαράσταση όλων των Τύπων των Μαθησιακών Αντικειμένων του «Φωτόδεντρου Κύπρου». Κάποιοι από τους τύπους είναι ομαδοποιημένοι σε γενικότερες κατηγορίες. Αφήνοντας τον κέρσορα σε κάποιο από τα εικονίδια μπορείτε να δείτε το όνομα του αντίστοιχου Τύπου ή ομάδας.

Επιλέξτε έναν Τύπο Μαθησιακών Αντικειμένων ή μια ομάδα, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Αν πρόκειται για ομάδα θα εμφανιστούν οι μαθησιακοί τύποι που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα, τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε με τον ίδιο τρόπο- κάνοντας κλικ, δηλαδή, στο εικονίδιο που τους αντιστοιχεί.

Δείτε τη λίστα με τα Μαθησιακά Αντικείμενα που ανήκουν στον Τύπο που επιλέξατε. Αν η λίστα είναι πολύ μεγάλη και εκτείνεται σε παραπάνω από μια σελίδες, μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διαφορετικές σελίδες χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο μενού στο πάνω και στο κάτω μέρος της λίστας.

Επιλέγοντας ‘Αναζήτηση στα αποτελέσματα’ μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας φίλτρα ή λέξεις κλειδιά.

Από την αρχική σελίδα, επιλέξτε την πλοήγηση με Φίλτρα, κάνοντας κλικ στο κατάλληλο εικονίδιο.

Στην αριστερή στήλη μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα φίλτρα. Κάντε κλικ σε μια τιμή ενός φίλτρου για να την επιλέξετε.

Δείτε τα Μαθησιακά Αντικείμενα που αντιστοιχούν στα φίλτρα που έχετε επιλέξει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πλοήγηση με φίλτρα, επισκεφτείτε τις ενότητες Φιλτράρισμα και Αναζήτηση στα αποτελέσματα.