Κατά την επίσκεψη της σελίδας ενός Μαθησιακού Αντικειμένου μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες -τα Μεταδεδομένα- που το περιγράφουν, ένα ενδεικτικό εικονίδιο (thumbnail) που οδηγεί στην Προεπισκόπηση του μαθησιακού πόρου, και μια γραμμή εργαλείων με τις επιτρεπόμενες ενέργειες του επισκέπτη ή πιστοποιημένου χρήστη πάνω στο μαθησιακό αντικείμενο.

Στη σελίδα ενός Μαθησιακού Αντικειμένου βλέπετε ένα σύνολο πληροφοριών (μεταδεδομένων) που περιγράφουν το Μαθησιακό Αντικείμενο, οργανωμένα σε 6 ομάδες: 'Γενικά Στοιχεία ', 'Στοχευόμενο κοινό', 'Ταξινόμηση', 'Τεχνικά Στοιχεία', 'Συνεισφορά και Χρηματοδότηση' και 'Άλλες Πληροφορίες'.
Για κάθε μεταδεδομένο βλέπετε το όνομά του και από κάτω την τιμή ή τις τιμές που παίρνει για το συγκεκριμένο Μαθησιακό Αντικείμενο.

Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζονται πληροφορίες για την άδεια χρήσης του Μαθησιακού Αντικειμένου, το αναγνωριστικό (τον μοναδικό κωδικό) που έχει το Μαθησιακό Αντικείμενο στο Φωτόδεντρο, καθώς και τυχόν σχόλια που έχουν γίνει για το δημοσιευμένο Μαθησιακό Αντικείμενο από τους εγγεγραμμένους χρήστες-Εκπαιδευτικούς του αποθετηρίου.

Οι ενέργειες αυτές είναι ομαδοποιημένες σε τρεις* ομάδες. Η ομάδα με τίτλο ‘ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ’ περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στη χρήση του Μαθησιακού Αντικειμένου, ενώ η ομάδα με τίτλο ΄ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ΄ περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην κοινοποίηση του Μαθησιακού Αντικειμένου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, η ομάδα με τίτλο ‘ΑΞΙΟΛΟΓΩ’ δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες του αποθετηρίου να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν το Μαθησιακό Αντικείμενο. Παρακάτω φαίνονται οι διαθέσιμες ενέργειες:

* Μία τέταρτη ομάδα με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ" εμφανίζεται στους εγγεγραμμένους χρήστες μόνο στις σελίδες των Μαθησιακών Αντικειμένων που έχουν δημοσιεύσει οι ίδιοι, παρέχοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας των αντικειμένων αυτών. Η ενέργεια αυτή περιγράφεται στην ενότητα 'Επεξεργασία δημοσιευμένου Μαθησιακού Αντικειμένου'.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα φυσικά αρχεία που περιέχει το μαθησιακό αντικείμενο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της Αποθήκευσης. Ανάλογα με το είδος του αρχείου και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, το αρχείο είτε θα αποθηκευτεί αυτόματα, ή θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο που θα σας ενημερώνει για την αποθήκευση, ή θα ανοίξει το αρχείο σε μια νέα καρτέλα, απ' όπου μπορείτε στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας 'Αποθήκευση'.

Επιλέγοντας την ενέργεια 'Κοινοποίηση στο Facebook', εμφανίζεται ένα νέο που σας επιτρέπει να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του μαθησικού αντικειμένου μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook.

Επιλέγοντας την ενέργεια 'Κοινοποίηση στο twitter', εμφανίζεται ένα νέο που σας επιτρέπει να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του μαθησικού αντικειμένου μέσω του λογαριασμού σας στο Twitter.

Επιλέγοντας την ενέργεια 'Προβολή QRCode', εμφανίζεται ένα QRCode που οδηγεί στην σελίδα του Μαθησιακού Αντικειμένου. Το QRCode μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη πρόσβαση στην σελίδα μέσα από φορητές συσκευές που υποστηρίζουν την ανάγνωση τους.

slide image

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της αξιολόγησης (Rate), μπορείτε να αξιολογήσετε το Μαθησιακό Αντικείμενο. Σημειώνεται ότι αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εγγεγραμμένα μέλη του αποθετηρίου με προφίλ «Εκπαιδευτικού». Για αυτόν το λόγο θα κληθείτε να συνδεθείτε σαν εγγεγραμμένος χρήστης-Εκπαιδευτικός σε περίπτωση που δεν είστε ήδη συνδεδεμένος.

slide image

Για την αξιολόγηση του αντικειμένου χρησιμοποιείται το σύμβολο αστέρι με μέγιστη τιμή βαθμολόγησης τα 5 αστέρια και διαβάθμιση όπως ορίζεται παρακάτω:

  • five stars Εξαιρετικό
  • four stars Προτεινόμενο
  • three stars Καλό
  • two stars Ανεπαρκές
  • one star Κακό
Η συνολική αξία του Μαθησιακού Αντικειμένου θα προκύψει από την αξιολόγηση στους επιμέρους τομείς:
  • την ποιότητα περιεχομένου του πόρου (content quality)
  • την ευκολία χρήσης (ease of use)
  • την αποτελεσματικότητα του πόρου (effectiveness)
Συνιστάται να έχετε μεταφορτώσει, χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει το Μαθησιακό Αντικείμενο προτού προβείτε σε αξιολόγηση αυτού, ώστε η κριτική σας να αποτελεί προστιθέμενη αξία για το αντικείμενο.

slide image

Το πλήθος των μελών του αποθετηρίου που έχουν αξιολογήσει το Μαθησιακό Αντικείμενο, καθώς και ο μέσος όρος των αξιολογήσεών τους για κάθε τομέα, φαίνεται στη σελίδα του αντικειμένου.

slide image

Στο χώρο «Σχόλια Χρηστών» στο κάτω μέρος της σελίδας του Μαθησιακού Αντικειμένου μπορείτε να δείτε τυχόν σχόλια των άλλων χρηστών για αυτό αλλά και να αφήσετε κάποιο δικό σας.

slide image

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του σχολιασμού (Comment), οδηγείστε στο κάτω μέρος της σελίδας του Μαθησιακού Αντικειμένου, όπου μπορείτε να δείτε τυχόν σχόλια που έχουν γίνει για το αντικείμενο, καθώς και να προσθέσετε κι εσείς κάποιο νέο δικό σας σχόλιο. Μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του αποθετηρίου με προφίλ «Εκπαιδευτικού» μπορούν να αφήσουν σχόλια για τα δημοσιευμένα αντικείμενα. Για αυτόν το λόγο θα κληθείτε να συνδεθείτε σαν εγγεγραμμένος χρήστης-Εκπαιδευτικός, σε περίπτωση που δεν είστε ήδη, προκειμένου να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο.

slide image

Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε υπό τη μορφή σχολίου οποιαδήποτε ιδέα, απορία ή προβληματισμό προέκυψε κατά τη χρήση του Μαθησιακού Αντικειμένου. Σκοπός του σχολιασμού είναι η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και ιδεών ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε καμία περίπτωση η με οποιονδήποτε τρόπο προσπάθεια επιβολής προσωπικών απόψεων, προσβολής προσωπικοτήτων και/ή ανάδειξης συγκεκριμένων δημιουργών/έργων.

Επιπλέον, αν κρίνετε ότι ένα σχόλιο χρήστη είναι εκτός θέματος, ανάρμοστο, εριστικό, υβριστικό, προσβλητικό ή παραβαίνει τους όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου θα πρέπει να το αναφέρετε ως ακατάλληλο μέσω της επιλογής του κουμπιού «Αναφορά ως ακατάλληλο» report icon.
Δύο αρνητικές αναφορές από μέλη της κοινότητας, έχουν ως αποτέλεσμα την αποδημοσίευση του σχολίου με ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο των διαχειριστών (moderators) του αποθετηρίου όσο και του χρήστη που εξέφρασε το σχόλιο.

slide image

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της αναφοράς (Report), μπορείτε να αναφέρετε το Μαθησιακό Αντικείμενο ως ακατάλληλο. Σημειώνεται ότι αναφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εγγεγραμμένα μέλη του αποθετηρίου με προφίλ «Εκπαιδευτικού». Για αυτόν το λόγο θα κληθείτε να συνδεθείτε σαν εγγεγραμμένος χρήστης-Εκπαιδευτικός σε περίπτωση που δεν είστε ήδη συνδεδεμένος.

slide image

Είναι υποχρεωτικό να εισάγετε το λόγο για τον οποίον θέλετε να αναφέρετε το Μαθησιακό Αντικείμενο. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος-κρίση ενός Μαθησιακού Αντικειμένου θα πρέπει να σχετίζεται μόνο με το αν αυτό συμμορφώνεται με τους Όρους και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του αποθετηρίου, και να μην αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του περιεχομένου του, της παιδαγωγικής προσέγγισης που ακολουθείται ή του μετασχολιασμού του. Αν υπάρξουν δύο αρνητικές επισημάνσεις («Αναφορά ως ακατάλληλο») για ένα Μαθησιακό Αντικείμενο, αυτό αποδημοσιεύεται και ενημερώνονται σχετικά τόσο οι διαχειριστές του αποθετηρίου όσο και ο δημιουργός-καταθέτης.