Στη σελίδα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω λειτουργίες που σας βοηθούν να πλοηγηθείτε με μεγαλύτερη ευκολία στα αποτελέσματα ή να περιορίσετε τα αποτελέσματα βάσει επιπλέον κριτηρίων που μπορείτε να θέσετε.

Στο μενού αριστερά των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, κάτω από τον τίτλο 'Φίλτρα Αναζήτησης' μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο από φίλτρα που σας επιτρέπουν να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας.
Επιλέγοντας την τιμή ενός φίλτρου βλέπετε μόνο όσα Μαθησιακά Αντικείμενα της αρχικής λίστας ικανοποιούν το νέο κριτήριο αναζήτησης που θέσατε.
Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την τιμή 'δημοτικό' του φίλτρου' Βαθμίδα εκπαίδευσης', θα δείτε μόνο όσα Μαθησιακά Αντικείμενα είναι για τις τάξεις του δημοτικού.  • Κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα ενός φίλτρου μπορείτε να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες τιμές του φίλτρου. Αν η λίστα είναι ήδη ορατή, κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα του φίλτρου, η λίστα κρύβεται.
  • Κάνοντας κλικ στην τιμή ενός φίλτρου μπορείτε να επιλέξετε την τιμή αυτή, ενώ αν η συγκεκριμένη τιμή είναι ήδη επιλεγμένη, κάνοντας κλικ πάνω της την απεπιλέγετε. Δίπλα από κάθε τιμή μπορείτε να δείτε το πλήθος των Μαθησιακών Αντικειμένων που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο.
  • Κάνοντας κλικ στην επιλογή (checkbox) αριστερά της επικεφαλίδας ενός φίλτρου μπορείτε να επιλέξετε ή να απεπιλέξετε όλες τις διαθέσιμες τιμές του φίλτρου.

Η επιλογή 'Αναζήτηση στα αποτελέσματα' σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε περαιτέρω τα αποτελέσματα, πληκτρολογώντας επιπλέον λέξεις, που χαρακτηρίζουν τα Μαθησιακά Αντικείμενα που ψάχνετε. Οι λέξεις που εισάγετε στο πεδίο αυτό, χρησιμοποιούνται σαν επιπλέον κριτήρια αναζήτησης για να κάνουν την αναζήτηση πιο συγκεκριμένη. Έτσι κάθε φορά που πληκτρολογείτε μια νέα λέξη, εμφανίζονται μόνο τα Μαθησιακά Αντικείμενα της αρχικής λίστας που πληρούν τα νέα κριτήρια. Οι λέξεις που έχετε πληκτρολογήσει εμφανίζονται σε μια λίστα, απ' όπου μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τις αφαιρέσετε κάνοντας κλικ πάνω τους.

Η πλοήγηση στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης διευκολύνεται από τη δυνατότητα ταξινόμησης βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Στην κορυφή της λίστας των αποτελεσμάτων εμφανίζονται δύο λίστες που σας επιτρέπουν να επιλέξετε το κριτήριο ταξινόμησης και την σειρά ταξινόμησης (αύξουσα/φθίνουσα).

Αν η λίστα των αποτελεσμάτων είναι μεγάλη, οργανώνεται σε παραπάνω από μία σελίδες. Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην σελίδα που επιθυμείτε κάνοντας κλικ στον αριθμό της σελίδας ή να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές 'Προηγούμενη Σελίδα' και 'Επόμενη Σελίδα' για να επισκεφθείτε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα των αποτελεσμάτων αντίστοιχα.

Για το κάθε Μαθησιακό Αντικείμενο που βρίσκεται στη λίστα των αποτελεσμάτων της Αναζήτησης, μπορείτε να δείτε κάποιες βασικές πληροφορίες που το περιγράφουν, όπως: τον τίτλο του, τη θεματική περιοχή στην οποία ανήκει, την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία απευθύνεται, καθώς και τον τύπο του από εκπαιδευτική σκοπιά. Επίσης, μπορείτε να δείτε ένα αντιπροσωπευτικό εικονίδιο (thumbnail) του αντικειμένου.
Κάνοντας κλικ στον τίτλο ενός Μαθησιακού Αντικειμένου μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Μαθησιακού Αντικειμένου, όπου περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο Μαθησιακό Αντικείμενο καθώς και επιπλέον ενέργειες που σχετίζονται με αυτό.